UEFA EURO Qualifiers Matches
2006/2007 2
2002/2003 2
UEFA U21 EURO Qualifiers Matches
2007/2008 1
2006 1
2004/2005 1
3
UEFA Champions League Qual. Matches
2005/2006 1
1
UEFA Europa League Matches
2006/2007 1
2005/2006 2
2004/2005 1
2003/2004 1
5
UEFA Europa League Qual. Matches
2009/2010 1
2007/2008 1
2006/2007 1
2002/2003 1
2001/2002 1
5
UEFA UI-Cup Matches
2008/2009 1
1
Greece Super League Matches
2009/2010 14
2009 Playoffs 1
2008/2009 13
2008 Playoffs 1
2007/2008 12
41