Germany Bundesliga Matches
2020/2021 5
2019/2020 11
2018/2019 6
2017/2018 9
2016/2017 8
2015/2016 14
53
Germany 2. Bundesliga Matches
2016/2017 1
2015/2016 1
2014/2015 12
2013/2014 12
2012/2013 7
33
Germany 3. Liga Matches
2012/2013 1
2011/2012 12
13
Germany DFB-Pokal Matches
2020/2021 1
2019/2020 2
2018/2019 1
2016/2017 1
2015/2016 2
2013/2014 2
2012/2013 1
10
Germany Relegation Bundesliga Matches
2015/2016 1
1
Germany Youth Bundesliga Nord/Nordost Matches
2010/2011 2
2
Germany Youth Bundesliga West Matches
2011/2012 1
2010/2011 7
Germany Youth B Bundesliga West Matches
2011/2012 1
2010/2011 3
2009/2010 8
12