UEFA Champions League Qual. Matches
2009/2010 1
1
UEFA Europa League Qual. Matches
2015/2016 1
2011/2012 1
2010/2011 1
3
Albania Kategoria Superiore Matches
2019/2020 7
2018/2019 9
2017/2018 8
2016/2017 12
36
UEFA Youth Youth League Matches
2013/2014 1
1