Germany Bundesliga Matches
2016/2017 13
2015/2016 15
2014/2015 15
2013/2014 11
2012/2013 12
2011/2012 11
77
Germany 2. Bundesliga Matches
2016/2017 1
2015/2016 2
2014/2015 1
2012/2013 1
2011/2012 1
2010/2011 11
2009/2010 12
29
Germany 3. Liga Matches
2009/2010 1
2008/2009 14
15
Germany DFB-Pokal Matches
2015/2016 1
2014/2015 1
2013/2014 1
2012/2013 1
2010/2011 3
2009/2010 1
8
Germany Regionalliga Nord Matches
2008/2009 1
2007/2008 3
2006/2007 3
7
Germany Regionalliga West Matches
2009/2010 1
1
Germany Relegation 2. Bundesliga Matches
2014/2015 1
1
Germany Regionalliga Süd (1994-2012) Matches
2009/2010 2
2008/2009 6
2007/2008 14
2006/2007 17
39