UEFA U21 EURO Qualifiers Matches
2009/2010 1
1
UEFA Europa League Matches
2011/2012 1
1
UEFA Europa League Qual. Matches
2011/2012 1
2010/2011 1
2
Italy Serie A Matches
2013/2014 17
2012/2013 17
2011/2012 19
2010/2011 19
2009/2010 11
2008/2009 6
2007/2008 4
2006/2007 1
94
Italy Serie B Matches
2009/2010 9
2008/2009 12
21
Italy Coppa Italia Matches
2013/2014 1
2012/2013 2
2011/2012 1
2010/2011 1
2009/2010 2
7