» Referees  
Name born Country M. yellow second yellow red
Lyés Bekouassa Algeria Algeria 27 105 1 1
Abderrezzak Arab Algeria Algeria 19 84 3 2
Lahlou Benbraham Algeria Algeria 18 70 1 1
Rafik Achouri Algeria Algeria 17 55 1 3
Mohamed Boukhalfa Algeria Algeria 14 29 - -
Said Aouina Algeria Algeria 13 42 5 2
Mustapha Ghorbal 00/00/1985 Algeria Algeria 13 49 2 -
Mehdi Abid Charef 14/12/1980 Algeria Algeria 12 51 1 1
Ahmed Bouzrar Algeria Algeria 12 41 3 1
Merzak Halalchi Algeria Algeria 12 14 - 1
Farouk Mial Algeria Algeria 10 38 - -
Mohamed Benouza 26/09/1972 Algeria Algeria 9 26 3 1
Mustapha Bessiri Algeria Algeria 8 31 1 -
Merzoug Brahimi Algeria Algeria 7 34 - 2
Hamza Bouslimani Algeria Algeria 6 26 1 1
Amine Hansal Algeria Algeria 6 31 - 2
Redouane Necib Algeria Algeria 6 17 - -
Mohamed Saïdi Algeria Algeria 6 17 1 -
Amine Sekhraoui Algeria Algeria 6 27 - 1
Missoum Benabdellah Algeria Algeria 5 14 - -
Boubekeur Zouaoui Algeria Algeria 4 10 - -
Yazid Ibrir Algeria Algeria 2 6 1 -
Ramdane Oukil Algeria Algeria 2 5 - -
Mohamed Bachir Algeria Algeria 1 4 - -
Farid Bahloul Algeria Algeria 1 - - 1
Mohamed Gritli Algeria Algeria 1 4 - -
Farouk Houasnia Algeria Algeria 1 5 - -
sum 238 835 24 20