» Referees » Assistants  
Name born Country M. yellow second yellow red
Thomas Einwaller 25/04/1977 Austria Austria 14 67 4 2
Konrad Plautz 16/10/1964 Austria Austria 14 54 1 -
Robert Schörgenhofer 21/02/1973 Austria Austria 14 79 1 -
Fritz Stuchlik 11/02/1966 Austria Austria 13 53 4 -
Stefan Meßner 13/12/1964 Austria Austria 12 57 - -
Thomas Gangl 04/10/1971 Austria Austria 11 36 2 2
Gerhard Grobelnik 10/07/1975 Austria Austria 11 40 - 2
Louis Hofmann 08/01/1965 Austria Austria 11 76 3 1
Bernhard Brugger 25/12/1966 Austria Austria 10 46 1 -
Dietmar Drabek 30/06/1965 Austria Austria 10 33 2 -
Oliver Drachta 15/05/1977 Austria Austria 10 39 - 2
Manfred Krassnitzer 16/02/1968 Austria Austria 10 32 2 -
Harald Lechner 30/07/1982 Austria Austria 10 46 1 2
Thomas Prammer 17/05/1973 Austria Austria 10 35 3 -
Rene Eisner 02/09/1975 Austria Austria 9 32 2 -
Thomas Steiner 25/03/1963 Austria Austria 6 28 - -
Claudio Circhetta 18/11/1970 Switzerland Switzerland 1 2 - -
Nikolaj Hänni 02/03/1976 Switzerland Switzerland 1 7 - -
René Rogalla 19/12/1963 Switzerland Switzerland 1 2 - -
Michael Schmid 07/11/1980 Austria Austria 1 5 - -
Stéphan Studer 09/10/1975 Switzerland Switzerland 1 5 1 -
sum 180 774 27 11