» Referees » Assistants  
Name born Country M. yellow second yellow red
Robert Epstein 13/04/1970 Austria Austria 12 39 1 5
Rudolf Gruber 26/03/1977 Austria Austria 12 52 4 3
Thomas Paukovits 14/10/1974 Austria Austria 12 58 7 2
Christian Klement 06/04/1972 Austria Austria 11 51 3 4
Thomas Prammer 17/05/1973 Austria Austria 11 55 3 -
Michael Robitsch 30/10/1968 Austria Austria 11 43 - 1
Christian Steindl 18/09/1967 Austria Austria 11 49 3 1
Stefan Tschandl 23/10/1981 Austria Austria 11 58 1 1
Oliver Drachta 15/05/1977 Austria Austria 10 43 - 1
Herwig Seidler 09/02/1971 Austria Austria 10 43 3 3
Wolfgang Falb 20/04/1969 Austria Austria 7 40 - -
Gerhard Grobelnik 10/07/1975 Austria Austria 6 20 1 2
Manfred Krassnitzer 16/02/1968 Austria Austria 6 36 1 -
Thomas Einwaller 25/04/1977 Austria Austria 5 24 1 -
Thomas Gangl 04/10/1971 Austria Austria 5 19 1 1
Bernhard Brugger 25/12/1966 Austria Austria 4 20 - -
Dietmar Drabek 30/06/1965 Austria Austria 4 20 1 -
Louis Hofmann 08/01/1965 Austria Austria 4 22 1 1
Konrad Plautz 16/10/1964 Austria Austria 4 10 - 1
Fritz Stuchlik 11/02/1966 Austria Austria 4 18 3 -
Gerald Lehner 12/03/1968 Austria Austria 3 13 - 1
Stefan Meßner 13/12/1964 Austria Austria 3 12 1 1
Franz Mostböck 14/06/1960 Austria Austria 3 16 - -
Robert Schörgenhofer 21/02/1973 Austria Austria 3 14 1 1
Wolfgang Sowa 29/06/1960 Austria Austria 2 11 - -
Thomas Steiner 25/03/1963 Austria Austria 2 8 - -
Christian Dintar 22/03/1974 Austria Austria 1 4 - -
Rene Eisner 02/09/1975 Austria Austria 1 3 - -
Harald Lechner 30/07/1982 Austria Austria 1 2 1 -
Andreas Rothmann 27/11/1976 Austria Austria 1 4 - -
sum 180 807 37 29