» Referees  
Name born Country M. yellow second yellow red
Nikolay Yordanov 13/01/1975 Bulgaria Bulgaria 24 133 3 1
Anton Genov 10/10/1966 Bulgaria Bulgaria 20 90 3 2
Stefan Spasov Bulgaria Bulgaria 20 109 7 1
Georgi Yordanov 15/12/1973 Bulgaria Bulgaria 17 79 3 2
Stanislav Todorov 07/09/1976 Bulgaria Bulgaria 16 85 3 4
Hristo Ristoskov 23/03/1971 Bulgaria Bulgaria 14 66 2 1
Aleksandar Kostadinov 09/10/1979 Bulgaria Bulgaria 13 73 - 3
Angel Angelov 10/02/1981 Bulgaria Bulgaria 12 32 5 2
Ivaylo Stoyanov 28/03/1981 Bulgaria Bulgaria 12 53 2 1
Ahmed Ahmed 04/04/1973 Bulgaria Bulgaria 11 65 - 1
Radoslav Stanev Bulgaria Bulgaria 8 42 1 1
Radan Miryanov Bulgaria Bulgaria 7 40 4 2
Koljo Danev Bulgaria Bulgaria 6 23 - -
Vihren Manev Bulgaria Bulgaria 6 24 1 1
Georgi Kabakov 22/02/1986 Bulgaria Bulgaria 5 35 4 1
Stanislav Stavrov Bulgaria Bulgaria 5 13 - 3
Dimitar Andreev Bulgaria Bulgaria 3 6 2 -
Martin Bogdev Bulgaria Bulgaria 3 10 2 1
Ivajlo Bozev 27/07/1979 Bulgaria Bulgaria 3 8 - 1
Atanas Dimitrov Bulgaria Bulgaria 3 10 1 -
Nikola Popov 01/02/1983 Bulgaria Bulgaria 3 13 - -
Sevgin Adem 13/12/1972 Bulgaria Bulgaria 2 11 - -
Georgi Dimitrov Bulgaria Bulgaria 2 9 - -
Asen Nikolov Bulgaria Bulgaria 2 10 - 1
Yiannis Anastasiou 17/06/1980 Cyprus Cyprus 1 1 - -
Stoyan Denev 07/10/1979 Bulgaria Bulgaria 1 - - -
Kalin Lyudmilov Bulgaria Bulgaria 1 1 - -
Bogomil Marinov Bulgaria Bulgaria 1 6 - -
Marios Panayi 04/06/1980 Cyprus Cyprus 1 7 - -
Marios Stamatis 10/05/1974 Cyprus Cyprus 1 6 - -
Tasko Taskov Bulgaria Bulgaria 1 5 - -
Stelios Trifonos 15/09/1967 Cyprus Cyprus 1 5 - -
sum 225 1070 43 29