» Referees » Assistants  
Name born Country M. yellow second yellow red
Nikola Popov 01/02/1983 Bulgaria Bulgaria 20 90 4 1
Georgi Kabakov 22/02/1986 Bulgaria Bulgaria 16 76 2 2
Ivaylo Stoyanov 28/03/1981 Bulgaria Bulgaria 16 82 3 1
Stefan Apostolov 28/02/1988 Bulgaria Bulgaria 15 86 5 2
Stanislav Todorov 07/09/1976 Bulgaria Bulgaria 15 60 2 3
Nikolay Yordanov 13/01/1975 Bulgaria Bulgaria 14 62 3 -
Dragomir Draganov Bulgaria Bulgaria 13 55 1 3
Stanislav Stavrov Bulgaria Bulgaria 10 52 - -
Georgi Davidov Bulgaria Bulgaria 9 33 - -
Angel Bayalcaliev Bulgaria Bulgaria 8 34 3 -
Vladimir Valkov Bulgaria Bulgaria 8 36 - -
Angel Angelov 10/02/1981 Bulgaria Bulgaria 7 31 1 -
Tikhomir Aleksov Bulgaria Bulgaria 6 25 3 -
Volen Chinkov Bulgaria Bulgaria 6 37 - -
Petar Dorovski Bulgaria Bulgaria 6 25 2 -
Valentin Zhelezov Bulgaria Bulgaria 6 30 2 1
Georgi Dimitrov Bulgaria Bulgaria 5 22 - -
Tasko Taskov Bulgaria Bulgaria 2 9 - -
sum 182 845 31 13