» Referees  
Name born Country M. yellow second yellow red
Zdzislaw Bakaluk 28/07/1967 Poland Poland 15 51 - -
Marek Ryzek 07/04/1969 Poland Poland 15 79 - 2
Jacek Granat 22/02/1966 Poland Poland 14 71 1 3
Jaroslaw Zyro 16/04/1971 Poland Poland 14 54 1 3
Tomasz Pacuda 22/09/1971 Poland Poland 13 75 1 2
Piotr Siedlecki 18/09/1972 Poland Poland 13 60 - 4
Krzysztof Słupik 21/08/1964 Poland Poland 13 48 - 3
Paweł Gil 28/06/1976 Poland Poland 12 50 - -
Grzegorz Gilewski 24/02/1973 Poland Poland 12 43 - 3
Adam Kajzer 24/12/1970 Poland Poland 12 40 - 1
Marek Mikołajewski 21/03/1972 Poland Poland 12 62 - 6
Tomasz Mikulski 21/06/1968 Poland Poland 12 44 - 3
Hubert Siejewicz 20/12/1974 Poland Poland 12 44 - 2
Robert Werder 21/04/1973 Poland Poland 12 42 - 4
Marcin Borski 13/04/1973 Poland Poland 11 66 - 1
Robert Malek 15/03/1971 Poland Poland 11 47 - 2
Artur Szydlowski 25/08/1972 Poland Poland 11 57 - 3
Mariusz Podgorski 13/11/1975 Poland Poland 10 39 - 2
Leszek Gawron 02/09/1971 Poland Poland 9 47 - 5
Miroslaw Ryszka 26/01/1960 Poland Poland 6 21 - 3
Alex Prus 06/02/1964 USA USA 1 1 - -
sum 240 1041 3 52