» Referees  
Name born Country M. yellow second yellow red
Dawid Piasecki 22/02/1976 Poland Poland 23 116 3 2
Szymon Marciniak 07/01/1981 Poland Poland 22 67 4 2
Paweł Gil 28/06/1976 Poland Poland 21 101 4 4
Robert Malek 15/03/1971 Poland Poland 20 70 5 2
Daniel Stefański 07/07/1977 Poland Poland 19 77 10 3
Marcin Borski 13/04/1973 Poland Poland 17 103 3 1
Tomasz Musiał 19/02/1981 Poland Poland 17 45 - 3
Paweł Raczkowski 10/05/1983 Poland Poland 15 56 2 -
Hubert Siejewicz 20/12/1974 Poland Poland 15 60 2 2
Sebastian Jarzębak 20/09/1974 Poland Poland 14 50 2 3
Paweł Pskit 09/01/1980 Poland Poland 14 70 2 2
Adam Lyczmański 17/05/1980 Poland Poland 11 30 1 -
Tomasz Garbowski Poland Poland 10 43 2 -
Wojciech Krztoń Poland Poland 5 17 - -
Wlodzimierz Bartos Poland Poland 4 19 - -
Radosław Trochimiuk 20/03/1982 Poland Poland 4 19 1 1
Marcin Szrek 15/06/1978 Poland Poland 2 3 1 -
Piotr Wasielewski Poland Poland 2 12 - -
Paweł Dreschel Poland Poland 1 2 - -
Bartosz Frankowski 26/09/1986 Poland Poland 1 2 - -
Krzysztof Jakubik 20/07/1983 Poland Poland 1 4 - -
Piotr Siedlecki 18/09/1972 Poland Poland 1 5 - -
Tomasz Wajda 17/05/1980 Poland Poland 1 3 2 -
sum 240 974 44 25