» Referees  
Name born Country M. yellow second yellow red
Szymon Marciniak 07/01/1981 Poland Poland 26 86 5 9
Tomasz Musiał 19/02/1981 Poland Poland 25 73 4 1
Marcin Borski 13/04/1973 Poland Poland 23 81 3 4
Paweł Gil 28/06/1976 Poland Poland 22 90 4 5
Paweł Raczkowski 10/05/1983 Poland Poland 22 88 1 1
Hubert Siejewicz 20/12/1974 Poland Poland 22 93 4 1
Paweł Pskit 09/01/1980 Poland Poland 16 73 3 3
Bartosz Frankowski 26/09/1986 Poland Poland 14 65 1 1
Daniel Stefański 07/07/1977 Poland Poland 14 49 1 3
Krzysztof Jakubik 20/07/1983 Poland Poland 12 40 - 3
Sebastian Jarzębak 20/09/1974 Poland Poland 8 30 4 1
Jaroslav Rynkiewicz Poland Poland 8 34 2 -
Tomasz Wajda 17/05/1980 Poland Poland 7 40 4 4
Tomasz Garbowski Poland Poland 5 21 2 -
Adam Lyczmański 17/05/1980 Poland Poland 5 16 1 -
Robert Malek 15/03/1971 Poland Poland 4 16 - 2
Dawid Piasecki 22/02/1976 Poland Poland 4 16 - -
Tomasz Radkiewicz 18/04/1977 Poland Poland 3 3 - -
sum 240 914 39 38