» Referees  
Name born Country M. yellow second yellow red
Marcin Borski 13/04/1973 Poland Poland 5 15 1 -
Tomasz Kwiatkowski 25/02/1978 Poland Poland 4 18 - -
Bartosz Frankowski 26/09/1986 Poland Poland 3 12 - -
Paweł Gil 28/06/1976 Poland Poland 3 6 - -
Krzysztof Jakubik 20/07/1983 Poland Poland 3 7 1 1
Tomasz Musiał 19/02/1981 Poland Poland 3 13 - -
Szymon Marciniak 07/01/1981 Poland Poland 2 7 - -
Daniel Stefański 07/07/1977 Poland Poland 2 6 - -
Mariusz Złotek 26/04/1970 Poland Poland 2 6 - -
Jarosław Przybył 18/03/1976 Poland Poland 1 5 - -
sum 28 95 2 1