» Referees  
Name born Country M. yellow second yellow red
Seifeddine Ouertani Tunisia Tunisia 4 17 1 1
Yosri Bouali Tunisia Tunisia 3 11 - 2
Ahmed Dhouioui Tunisia Tunisia 3 16 - 1
Khaled Gouider Tunisia Tunisia 3 16 - -
Mehrez Melki 15/01/1987 Tunisia Tunisia 3 11 - -
Amr Chouchène Tunisia Tunisia 2 7 - -
Haythem Guirat 13/11/1990 Tunisia Tunisia 2 13 - 1
Nidhal Letaif Tunisia Tunisia 2 9 - 1
Amir Loussaief Tunisia Tunisia 2 6 1 -
Fradj Abdellaoui Tunisia Tunisia 1 2 - -
Amir Ayadi Tunisia Tunisia 1 3 - -
Oussema Benisaak Tunisia Tunisia 1 8 - -
Houssem Boulaaras Tunisia Tunisia 1 6 1 -
Khalil Jery Tunisia Tunisia 1 2 - -
Ahmed Kazem Iraq Iraq 1 5 - -
sum 30 132 3 6