» Referees  
Name born Country M. yellow second yellow red
Amir Loussaief Tunisia Tunisia 5 22 2 -
Yosri Bouali Tunisia Tunisia 4 19 1 -
Mehrez Melki 15/01/1987 Tunisia Tunisia 4 23 1 -
Fradj Abdellaoui Tunisia Tunisia 3 18 1 -
Oussema Benisaak Tunisia Tunisia 3 13 1 -
Amr Chouchène Tunisia Tunisia 3 15 - -
Khaled Gouider Tunisia Tunisia 3 22 - -
Haythem Guirat 13/11/1990 Tunisia Tunisia 3 7 - -
Sadok Selmi 10/07/1984 Tunisia Tunisia 3 5 - -
Bedis Ben Saleh Tunisia Tunisia 2 4 - -
Ahmed Dhouioui Tunisia Tunisia 2 10 - -
Hamza Jeaied Tunisia Tunisia 2 8 - 1
Nidhal Letaif Tunisia Tunisia 2 16 2 -
Seifeddine Ouertani Tunisia Tunisia 2 12 - 1
Amir Ayadi Tunisia Tunisia 1 4 - -
Mohamed Bellagha Tunisia Tunisia 1 4 - -
Houssem Boulaaras Tunisia Tunisia 1 5 - -
Naim Hosni Tunisia Tunisia 1 2 - -
Morad Jerbi Tunisia Tunisia 1 3 - -
Khalil Jery Tunisia Tunisia 1 3 - -
Mohamed Karouia Tunisia Tunisia 1 7 - -
Haythem Kosai Tunisia Tunisia 1 10 - -
Mohamed Ksiaâ Tunisia Tunisia 1 7 - -
Walid Mansri Tunisia Tunisia 1 3 - -
sum 51 242 8 2