Squad
Appearances
sorting
Name
Jun Ichimori 720' 8 8 - - - - - -
Kohei Kiyama 636' 8 7 1 - - 1 - -
Yong-jae Lee 718' 8 8 - 1 - - - -
Kosuke Masutani 720' 8 8 - 1 - - - -
Kota Ueda 729' 8 8 - 1 2 1 - -
Shingo Akamine 420' 7 5 2 4 1 - - -
Yuma Hiroki 630' 7 7 - - - - - -
Kenji Sekido 620' 7 7 - 6 - - - -
Jung-won Choi 503' 6 5 1 - - - - -
Hayato Nakama 480' 6 5 1 1 3 1 - -
Kenta Mukuhara 87' 5 1 4 1 - - - -
Hiroki Yamamoto 151' 5 1 4 1 - - - -
Tomoya Fukumoto 64' 4 - 4 - - - - -
Shigeto Masuda 227' 4 2 2 - 1 - - -
Makoto Mimura 217' 4 3 1 2 - - - -
Keita Goto 248' 3 3 - 1 - 1 - -
Mizuki Hamada 217' 3 3 - 1 - - - -
Yūsuke Tanaka 221' 3 3 - 1 - - - -
Seiya Nakano 144' 2 2 - 2 - - - -
Shohei Takeda 81' 2 1 1 - - - - -
Takuma Takeda 21' 2 - 2 - - - - -
Kazune Kubota 8' 1 - 1 - - - - -
Yong-hyeon Yu 58' 1 1 - 1 - - - -
Kaito Abe - - - - - - - - -
Carlos Duke - - - - - - - - -
Hadi Fayyadh - - - - - - - - -
Junki Kanayama - - - - - - - - -
Kyung-Tae Lee - - - - - - - - -
Léo Mineiro - - - - - - - - -
Shunnosuke Matsuki - - - - - - - - -
Kentaro Matsumoto - - - - - - - - -
Yasufumi Nishimura - - - - - - - - -
Kazuki Saito - - - - - - - - -
Kazuma Shiina - - - - - - - - -
Wakaba Shimoguchi - - - - - - - - -