Squad
Appearances
sorting
Name
Alisher Dzhalilov 619' 7 7 - 1 1 1 - -
Manuchehr Dzhalilov 603' 7 7 - 2 3 - - -
Vahdat Hanonov 320' 7 3 4 - 1 - - -
Oleksiy Larin 630' 7 7 - - - - - -
Rustam Soirov 407' 7 4 3 1 1 1 - -
Zoir Juraboev 540' 6 6 - 1 - 1 - -
Andriy Myshchenko 540' 6 6 - - - 2 - -
Akhtam Nazarov 403' 6 5 1 3 - 1 - -
Manuchehr Safarov 496' 6 6 - 1 2 1 - -
Shakhrom Sulaymonov 529' 6 6 - 3 - 1 - -
Rustam Yatimov 540' 6 6 - - - - - -
Muhammadjon Rakhimov 308' 5 3 2 2 1 1 - -
Nuriddin Davronov 337' 4 4 - 2 - 2 - -
Khurshed Dzhuraev 32' 4 - 4 - - - - -
Hüseyin Doğan 248' 3 3 - 2 - - - -
Salam Ashurmamadov 2' 1 - 1 - - - - -
Iskandar Dzhalilov 90' 1 1 - - - - - -
Amirbek Juraboev 90' 1 1 - - - - - -
Mukhriddin Khasanov 90' 1 1 - - - - - -
Shervoni Mabatshoev 3' 1 - 1 - - - - -
Ryota Noma 11' 1 - 1 - - - - -
Sharifbek Rakhmatov 2' 1 - 1 - - - - -
Islom Zoirov 90' 1 1 - - - - - -
Romish Dzhalilov - - - - - - - - -
Safarmad Gaforov - - - - - - - - -
Daler Imomnazarov - - - - - - - - -
Petar Patev - - - - - - - - -
Shohrukh Qirghizboev - - - - - - - - -