Squad
Appearances
sorting
Name
Oleg Dmytrenko 106' 2 1 1 - - - - -
Oleksiy Kovtun 180' 2 2 - - 2 - - -
Maksim Lisoviy 180' 2 2 - - - - - -
Artem Nedolia 109' 2 1 1 2 - 1 - -
Yuri Solomka 180' 2 2 - - - - - -
Yevhen Troyanovskiy 180' 2 2 - 1 1 - - -
Vadym Voronchenko 74' 2 1 1 1 - - - -
Sergiy Vovkodav 136' 2 2 - 1 - - - -
Maksym Zelenevych 134' 2 1 1 - - - - -
Roman Bochkur 90' 1 1 - - - - - -
Miroslav Bon 90' 1 1 - - - - - -
Maksym Degtyarev 90' 1 1 - - - - - -
Oleksandr Huskov 46' 1 1 - 1 - - - -
Vladimir Krynsky 90' 1 1 - - - - - -
Bogdan Kushnirenko 90' 1 1 - - - - - -
Maksim Leshchenko 90' 1 1 - - - - - -
Vladislav Nasibulin 25' 1 - 1 - - - - -
Vadym Paramonov 90' 1 1 - - - 1 - -
Vitaliy Sokurenko - 1 - 1 - - - - -
Roman Gudak - - - - - - - - -
Igor Ivanov - - - - - - - - -
Oleg Leonidov - - - - - - - - -
Oleksandr Musienko - - - - - - - - -
Oleksandr Golikov - - - - - - - - -
Oleksandr Luchyk - - - - - - - - -
Vladyslav Nekhtiy - - - - - - - - -
Sergiy Prykhodko - - - - - - - - -
Ivan Yanakov - - - - - - - - -