Squad
Appearances
sorting
Name
Takuro Kaneko 3215' 38 37 1 16 7 2 - -
Tomoki Takamine 2636' 38 30 8 9 1 2 - -
Yoshiaki Komai 3156' 37 37 - 16 2 3 - -
Shunta Tanaka 3286' 37 37 - 1 1 - - -
Daiki Suga 2236' 36 26 10 16 1 3 - -
Takanori Sugeno 3240' 36 36 - - - 2 - -
Akito Fukumori 2800' 32 32 - 5 1 5 - -
Ryota Aoki 1755' 31 17 14 10 4 - - -
Tsuyoshi Ogashiwa 2343' 30 27 3 15 7 - - -
Hiroki Miyazawa 2426' 29 28 1 9 - 4 - -
Takuma Arano 1329' 28 15 13 13 - 3 - -
Lucas Fernandes 1727' 27 21 6 12 2 6 - -
Takahiro Yanagi 329' 25 1 24 1 - 1 - -
Jay Bothroyd 871' 24 7 17 5 1 - - -
Chanatip Songkrasin 1860' 23 23 - 13 1 2 - -
Daihachi Okamura 453' 22 4 18 2 1 - - -
Douglas Oliveira 328' 21 - 21 - 2 - - -
Kazuki Fukai 1087' 21 12 9 10 2 2 - -
Anderson Lopes 1218' 14 14 - 3 12 1 - -
Milan Tučić 447' 11 5 6 5 2 - - -
Min-tae Kim 629' 9 7 2 - - - - 2
Shinji Ono 11' 4 - 4 - - - - -
Taika Nakashima 27' 3 - 3 - - - - -
Kojiro Nakano 180' 2 2 - - - - - -
Shota Nishino - 1 - 1 - - - - -
Toya Nakamura - - - - - - - - -
Yoshihiro Nakano - - - - - - - - -
Koki Otani - - - - - - - - -
Shunta Awaka - - - - - - - - -
Yosei Sato - - - - - - - - -
Hiromu Tanaka - - - - - - - - -