Squad
Appearances
sorting
Name
Orest Kuzyk 1849' 24 20 4 5 2 2 - -
Vitaliy Gemega 1986' 23 23 - 6 1 1 - -
Oleksiy Savchenko 1746' 21 21 - 6 - 6 1 -
Vitālijs Jagodinskis 1710' 19 19 - - 1 5 - -
Mykhaylo Sergiychuk 1239' 17 15 2 10 2 5 - -
Igor Gonchar 1036' 16 11 5 1 1 3 - -
Vyacheslav Lukhtanov 1440' 16 16 - - - 4 - -
Sergiy Lyulka 1401' 16 16 - 4 - 2 - -
Dmytro Khlyobas 1261' 15 15 - 5 4 1 - -
Artur Rudko 1340' 15 15 - - - 1 - 1
Mykhaylo Ryashko 1056' 15 11 4 - - 3 - -
Andriy Tsurikov 1350' 15 15 - - 1 7 - -
Pavel Ivanov 1095' 14 11 3 - 1 4 - -
Pavlo Kutas 1026' 14 13 1 5 - 6 - 1
Igor Khudobyak 817' 13 10 3 5 - 5 - -
Vitaliy Gavrysh 665' 12 7 5 2 - 2 - -
Oleksiy Khoblenko 678' 12 6 6 2 - 1 - -
Evgen Chumak 804' 11 9 2 2 - 2 - -
Dmitro Babenko 856' 10 10 - 1 - 1 - -
Dmytry Eremenko 212' 9 3 6 3 - - - -
Yurii Toma 304' 6 3 3 - - 1 - -
Vitaliy Kaverin 142' 5 2 3 2 - - - -
Viktor Hei 224' 4 2 2 1 - 1 - -
Aleksei Khomenko 210' 4 2 2 1 - 1 - -
Evgen Dobrovolskiy 85' 3 - 3 - - - - -
Pavlo Polegenko 98' 3 - 3 - - - - -
Mykhailo Repliuk 13' 2 - 2 - - - - -
Andriy Cherepko 44' 1 - 1 - - - - -
Stanislav Koto 5' 1 - 1 - - - - -
Oleg Bilyi - - - - - - - - -
Volodymyr Lysachenko - - - - - - - - -
Viktor Gey - - - - - - - - -
Ilya Glushytskiy - - - - - - - - -
Vitaliy Hemeha - - - - - - - - -
Valeriy Hryshyn - - - - - - - - -
Dmitro Nazarenko - - - - - - - - -
Maksim Shatskikh - - - - - - - - -
Dmytro Trukhin - - - - - - - - -