Squad
Appearances
sorting
Name
Ritsu Dōan 309' 5 3 2 3 1 - - -
Wataru Endo 450' 5 5 - - 1 1 - -
Takefusa Kubo 283' 5 4 1 4 1 - - -
Takumi Minamino 241' 5 2 3 1 2 1 - -
Zion Suzuki 450' 5 5 - - - - - -
Ayase Ueda 333' 5 3 2 1 4 1 - -
Ko Itakura 360' 4 4 - - - 1 - -
Seiya Maikuma 283' 4 3 1 - - 1 - -
Hidemasa Morita 294' 4 3 1 3 1 - - -
Takehiro Tomiyasu 307' 4 3 1 1 - - - -
Takuma Asano 73' 3 1 2 1 - - - -
Reo Hatate 121' 3 2 1 2 - - - -
Hiroki Ito 270' 3 3 - - - - - -
Junya Ito 168' 3 2 1 1 - 1 - -
Daizen Maeda 105' 3 1 2 1 - - - -
Keito Nakamura 198' 3 3 - 3 1 - - -
Mao Hosoya 47' 2 1 1 1 - - - -
Koki Machida 101' 2 1 1 - - - - -
Kaoru Mitoma 46' 2 - 2 - - - - -
Yuta Nakayama 180' 2 2 - - - - - -
Kaishu Sano 22' 2 - 2 - - - - -
Yukinari Sugawara 167' 2 2 - 1 - 1 - -
Shogo Taniguchi 136' 2 2 - 1 - - - -
Tsuyoshi Watanabe 8' 1 - 1 - - - - -
Daiya Maekawa - - - - - - - - -
Taishi Nozawa - - - - - - - - -