Squad
Appearances
sorting
Name
Ken Iwao 1493' 18 16 2 1 2 1 - -
Naoto Kamifukumoto 1620' 18 18 - - - - - -
Takeru Kishimoto 1531' 18 17 1 2 3 3 - -
Yuki Kakita 1166' 17 14 3 7 3 - - -
Taisei Miyashiro 1419' 17 17 - 11 5 3 - -
Diego 965' 15 11 4 2 - - - -
Masaki Watai 699' 15 8 7 7 - - - -
Shiryu Fujiwara 911' 14 13 1 12 - - - -
Shota Fukuoka 1107' 14 12 2 1 - - - -
Atsushi Kawata 358' 14 2 12 1 - - - -
Yudai Konishi 581' 13 6 7 6 - 1 - -
Tokuma Suzuki 811' 13 10 3 7 - 1 - -
Akira Hamashita 619' 12 5 7 2 - - - -
Koki Sugimori 525' 11 6 5 6 - - - -
Joeru Fujita 615' 10 7 3 4 - 1 - -
Cristian Battocchio 339' 7 3 4 2 - 1 - -
Cacá 480' 6 5 1 - 1 - - -
Seiya Fujita 145' 6 1 5 1 - - - -
Daisei Suzuki 496' 6 6 - 1 - - - -
Taiki Tamukai 301' 6 3 3 2 - - - -
Takashi Abe 329' 5 4 1 1 - - - -
Dushan 377' 5 4 1 - - 2 - -
Chie Edoojon Kawakami 54' 5 - 5 - - - - -
Noriki Fuke 374' 5 5 - 5 - - - -
Kazuki Nishiya 171' 5 1 4 1 - - - -
Hidenori Ishii 317' 4 4 - 2 - - - -
Akihiro Sato 17' 3 - 3 - - - - -
Toru Hasegawa - - - - - - - - -
Naoki Goto - - - - - - - - -
Koki Matsuzawa - - - - - - - - -
Taiyo Nishino - - - - - - - - -
Hiroshi Ohmori - - - - - - - - -
Hiroshi Omori - - - - - - - - -
Rintaro Suzuki - - - - - - - - -
Kohei Uchida - - - - - - - - -