Squad
Appearances
sorting
Name
Ken Iwao 3054' 36 34 2 5 3 3 - -
Yuki Kakita 2282' 35 27 8 18 8 1 - -
Takeru Kishimoto 3021' 35 34 1 2 4 5 - 1
Naoto Kamifukumoto 2970' 33 33 - - - - - -
Diego 2086' 32 23 9 5 - 4 - -
Taisei Miyashiro 2470' 31 28 3 15 7 3 - -
Tokuma Suzuki 1996' 31 25 6 20 - 3 - -
Shota Fukuoka 2232' 28 24 4 3 - - - -
Yudai Konishi 953' 28 8 20 8 1 2 - -
Joel Fujita 1387' 27 15 12 8 1 2 - -
Masaki Watai 1281' 26 16 10 14 1 - - -
Cacá 2190' 25 24 1 - 1 3 - -
Koki Sugimori 1142' 24 13 11 13 - 1 - -
Kazuki Nishiya 1455' 21 15 6 5 1 1 - -
Akira Hamashita 1043' 20 10 10 6 - 1 - -
Atsushi Kawata 366' 16 2 14 1 - - - -
Seiya Fujita 423' 15 3 12 3 - 1 - -
Shiryu Fujiwara 920' 15 13 2 12 - - - -
Hidenori Ishii 818' 12 11 1 6 1 2 - -
Dušan Cvetinović 790' 11 8 3 - - 4 - -
Kazunari Ichimi 356' 11 4 7 4 1 1 - -
Cristian Battocchio 563' 10 6 4 5 - 1 - -
Taiki Tamukai 551' 9 6 3 4 - - - -
Mushaga Bakenga 481' 8 5 3 3 1 - - -
Daisei Suzuki 496' 6 6 - 1 - - - -
Takashi Abe 329' 5 4 1 1 - - - -
Chie Edoojon Kawakami 54' 5 - 5 - - - - -
Noriki Fuke 374' 5 5 - 5 - - - -
Taiyo Nishino 104' 5 1 4 1 - - - -
Akihiro Sato 41' 5 - 5 - - - - -
Toru Hasegawa 360' 4 4 - - - - - -
Kohei Uchida 2' 1 - 1 - - - - -
Koki Matsuzawa - - - - - - - - -
Naoki Goto - - - - - - - - -
Hiroshi Omori - - - - - - - - -