Beijing Guoan Season 2020/2021 53 Players/Coaches
Beijing Guoan Season 2019/2020 36 Players/Coaches
Beijing Guoan Season 2018/2019 37 Players/Coaches
Beijing Guoan Season 2017/2018 37 Players/Coaches
Beijing Guoan Season 2016/2017 34 Players/Coaches
Beijing Guoan Season 2015/2016 32 Players/Coaches
Beijing Guoan Season 2014/2015 35 Players/Coaches
Beijing Guoan Season 2013/2014 44 Players/Coaches
Beijing Guoan Season 2012/2013 40 Players/Coaches
Beijing Guoan Season 2011/2012 38 Players/Coaches
Beijing Guoan Season 2010/2011 32 Players/Coaches
Beijing Guoan Season 2009/2010 33 Players/Coaches
Beijing Guoan Season 2008/2009 38 Players/Coaches
Beijing Guoan Season 2007/2008 42 Players/Coaches
Beijing Guoan Season 2006/2007 15 Players/Coaches
Beijing Hyundai Season 2005/2006 15 Players/Coaches
Beijing Hyundai Season 2004/2005 11 Players/Coaches
Beijing Hyundai Season 2003/2004 9 Players/Coaches
Beijing Hyundai Season 2002/2003 9 Players/Coaches
Beijing Guoan Season 2001/2002 13 Players/Coaches
Beijing Guoan Season 2000/2001 8 Players/Coaches
Beijing Guoan Season 1999/2000 11 Players/Coaches
Beijing Guoan Season 1998/1999 7 Players/Coaches
Beijing Guoan Season 1997/1998 6 Players/Coaches
Beijing Guoan Season 1996/1997 3 Players/Coaches
Beijing Guoan Season 1995/1996 4 Players/Coaches
Beijing Guoan Season 1994/1995 2 Players/Coaches
Beijing Guoan Season 1993/1994 1 Players/Coaches
Beijing Guoan Season 1992/1993 2 Players/Coaches
Beijing Guoan Season 1991/1992 2 Players/Coaches
Beijing Guoan Season 1990/1991 2 Players/Coaches
Beijing Guoan Season 1989/1990 2 Players/Coaches
Beijing Guoan Season 1988/1989 2 Players/Coaches
Beijing Guoan Season 1987/1988 3 Players/Coaches
Beijing Guoan Season 1986/1987 4 Players/Coaches
Beijing Guoan Season 1985/1986 4 Players/Coaches
Beijing Guoan Season 1984/1985 8 Players/Coaches
Beijing Guoan Season 1983/1984 3 Players/Coaches
Beijing Guoan Season 1982/1983 3 Players/Coaches
Beijing Guoan Season 1981/1982 2 Players/Coaches
Beijing Guoan Season 1980/1981 2 Players/Coaches
Beijing Guoan Season 1979/1980 2 Players/Coaches
Beijing Guoan Season 1978/1979 2 Players/Coaches
Beijing Guoan Season 1977/1978 1 Players/Coaches
Beijing Guoan Season 1976/1977 1 Players/Coaches
Beijing Guoan Season 1975/1976 1 Players/Coaches
Beijing Guoan Season 1974/1975 1 Players/Coaches
Beijing Guoan Season 1973/1974 1 Players/Coaches