FC Reipas Lahti (old) Season 2020/2021 1 Players/Coaches
FC Reipas Lahti (old) Season 2019/2020 2 Players/Coaches
FC Reipas Lahti (old) Season 2018/2019 1 Players/Coaches
FC Reipas Lahti (old) Season 2017/2018 1 Players/Coaches
FC Reipas Lahti (old) Season 2016/2017 1 Players/Coaches
FC Reipas Lahti (old) Season 2015/2016 1 Players/Coaches
FC Reipas Lahti (old) Season 2011/2012 1 Players/Coaches
FC Reipas Lahti (old) Season 1999/2000 1 Players/Coaches
FC Reipas Lahti (old) Season 1998/1999 1 Players/Coaches
FC Reipas Lahti (old) Season 1997/1998 1 Players/Coaches
FC Reipas Lahti (old) Season 1996/1997 1 Players/Coaches
FC Reipas Lahti (old) Season 1995/1996 3 Players/Coaches
FC Reipas Lahti (old) Season 1994/1995 1 Players/Coaches
FC Reipas Lahti (old) Season 1991/1992 1 Players/Coaches
FC Reipas Lahti (old) Season 1990/1991 5 Players/Coaches
FC Reipas Lahti (old) Season 1989/1990 10 Players/Coaches
FC Reipas Lahti (old) Season 1988/1989 12 Players/Coaches
FC Reipas Lahti (old) Season 1987/1988 10 Players/Coaches
FC Reipas Lahti (old) Season 1986/1987 10 Players/Coaches
FC Reipas Lahti (old) Season 1985/1986 6 Players/Coaches
FC Reipas Lahti (old) Season 1984/1985 6 Players/Coaches
FC Reipas Lahti (old) Season 1983/1984 10 Players/Coaches
FC Reipas Lahti (old) Season 1982/1983 9 Players/Coaches
FC Reipas Lahti (old) Season 1981/1982 7 Players/Coaches
FC Reipas Lahti (old) Season 1980/1981 8 Players/Coaches
FC Reipas Lahti (old) Season 1979/1980 6 Players/Coaches
FC Reipas Lahti (old) Season 1978/1979 16 Players/Coaches
FC Reipas Lahti (old) Season 1977/1978 16 Players/Coaches
FC Reipas Lahti (old) Season 1976/1977 22 Players/Coaches
FC Reipas Lahti (old) Season 1975/1976 19 Players/Coaches
FC Reipas Lahti (old) Season 1974/1975 18 Players/Coaches
FC Reipas Lahti (old) Season 1973/1974 18 Players/Coaches
FC Reipas Lahti (old) Season 1972/1973 17 Players/Coaches
FC Reipas Lahti (old) Season 1971/1972 16 Players/Coaches
FC Reipas Lahti (old) Season 1970/1971 18 Players/Coaches
FC Reipas Lahti (old) Season 1969/1970 15 Players/Coaches
FC Reipas Lahti (old) Season 1968/1969 17 Players/Coaches
FC Reipas Lahti (old) Season 1967/1968 20 Players/Coaches
FC Reipas Lahti (old) Season 1966/1967 13 Players/Coaches
FC Reipas Lahti (old) Season 1965/1966 12 Players/Coaches
FC Reipas Lahti (old) Season 1964/1965 18 Players/Coaches
FC Reipas Lahti (old) Season 1963/1964 19 Players/Coaches
FC Reipas Lahti (old) Season 1962/1963 11 Players/Coaches
FC Reipas Lahti (old) Season 1961/1962 8 Players/Coaches
FC Reipas Lahti (old) Season 1960/1961 7 Players/Coaches
FC Reipas Lahti (old) Season 1959/1960 3 Players/Coaches
FC Reipas Lahti (old) Season 1955/1956 1 Players/Coaches