Period Manager Country born
05/09/2018 - 30/06/2019 Makis Chavos Greece 05/09/1969
16/06/2016 - 04/09/2018 Babis Tennes Greece 17/11/1953
19/06/2014 - 25/01/2015 Babis Tennes Greece 17/11/1953
30/07/2013 - 12/02/2014 Periklis Amanatidis Greece 01/08/1970
10/02/2009 - 30/06/2010 Leon Gardikiotis Australia 27/02/1964