Miami FC Season 2020/2021 16 Players/Coaches
Miami FC Season 2019/2020 24 Players/Coaches
Miami FC Season 2018/2019 13 Players/Coaches
Miami FC Season 2017/2018 2 Players/Coaches
Miami FC Season 2016/2017 29 Players/Coaches
Miami FC Season 2015/2016 33 Players/Coaches
Miami FC Season 2009/2010 1 Players/Coaches
Miami FC Season 2008/2009 1 Players/Coaches