Mordovia Saransk Season 2019/2020 24 Players/Coaches
Mordovia Saransk Season 2018/2019 27 Players/Coaches
Mordovia Saransk Season 2017/2018 21 Players/Coaches
Mordovia Saransk Season 2016/2017 27 Players/Coaches
Mordovia Saransk Season 2015/2016 29 Players/Coaches
Mordovia Saransk Season 2014/2015 31 Players/Coaches
Mordovia Saransk Season 2013/2014 23 Players/Coaches
Mordovia Saransk Season 2012/2013 30 Players/Coaches
Mordovia Saransk Season 2011/2012 23 Players/Coaches
Mordovia Saransk Season 2010/2011 19 Players/Coaches
Mordovia Saransk Season 2009/2010 17 Players/Coaches
Mordovia Saransk Season 2008/2009 10 Players/Coaches
Mordovia Saransk Season 2007/2008 6 Players/Coaches
Mordovia Saransk Season 2006/2007 8 Players/Coaches
Mordovia Saransk Season 2005/2006 9 Players/Coaches
Mordovia Saransk Season 2004/2005 5 Players/Coaches
Mordovia Saransk Season 2003/2004 11 Players/Coaches
Mordovia Saransk Season 2002/2003 8 Players/Coaches
Svetotekhnika Saransk Season 2001/2002 7 Players/Coaches
Svetotekhnika Saransk Season 2000/2001 5 Players/Coaches
Svetotekhnika Saransk Season 1999/2000 4 Players/Coaches
Svetotekhnika Saransk Season 1998/1999 3 Players/Coaches
Svetotekhnika Saransk Season 1997/1998 1 Players/Coaches
Svetotekhnika Saransk Season 1996/1997 2 Players/Coaches
Svetotekhnika Saransk Season 1995/1996 3 Players/Coaches
Svetotekhnika Saransk Season 1994/1995 2 Players/Coaches
Svetotekhnika Saransk Season 1993/1994 1 Players/Coaches
Svetotekhnika Saransk Season 1991/1992 1 Players/Coaches
Svetotekhnika Saransk Season 1990/1991 2 Players/Coaches
Svetotekhnika Saransk Season 1989/1990 2 Players/Coaches
Svetotekhnika Saransk Season 1988/1989 1 Players/Coaches