Nashe Taksi [Women] Season 2014/2015 1 Players/Coaches
Nashe Taksi [Women] Season 2013/2014 4 Players/Coaches
Nashe Taksi [Women] Season 2012/2013 1 Players/Coaches
Nashe Taksi [Women] Season 2011/2012 1 Players/Coaches