Olmedo 08/03/2020 Orense SC
Olmedo 07/06/2020 LDU Quito
-:-