Referee Country W D L
Nikolay Voloshin 4 1 2 1 0 0 0 0
Igor Panin 2 1 1 0 1 0 0 0
Pavel Shadykhanov 2 0 1 1 1 0 0 0
Aleksey Amelin 2 0 1 1 0 0 0 0
Artem Chistyakov 2 2 0 0 0 0 0 0
Sergey Ivanov 2 1 0 1 0 0 0 0
Evgeny Kukulyak 2 0 0 2 0 1 0 0
Artem Lyubimov 2 1 0 1 0 0 0 0
Vitaliy Meshkov 2 1 1 0 0 0 0 0
Igor Nizovtsev 2 1 0 1 0 0 0 0
Roman Safyan 2 0 1 1 0 0 0 0
Vladimir Seldyakov 2 1 0 1 0 0 0 0
Ivan Sidenkov 2 0 0 2 0 0 0 0
Mikhail Vilkov 2 1 1 0 0 0 0 0
Anatoliy Zhabchenko 2 0 2 0 0 0 0 0
Anton Frolov 1 1 0 0 1 0 0 0
Ivaylo Stoyanov 1 0 0 1 1 0 0 0
Alexandru Tean 1 1 0 0 1 1 0 0
Äliyar Ağayev 1 0 0 1 0 0 0 0
Anton Anopa 1 0 1 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Deniz Aytekin 1 1 0 0 0 0 0 0
Suren Baliyan 1 0 0 1 0 0 0 0
Vladislav Bezborodov 1 1 0 0 0 0 0 0
Yan Bobrovskiy 1 0 1 0 0 0 0 0
Evgeniy Bulanov 1 1 0 0 0 0 0 0
Nerijus Dunauskas 1 0 0 1 0 0 0 0
Aleksandr Egorov 1 0 0 1 0 0 0 0
Roman Galimov 1 1 0 0 0 0 0 0
Danilo Grujić 1 1 0 0 0 0 0 0
Dejan Jakimovski 1 0 0 1 0 0 0 0
Ken Johnsen 1 0 0 1 0 0 0 0
Vasiliy Kazartsev 1 1 0 0 0 0 0 0
Sergey Kulikov 1 0 0 1 0 0 0 0
Kirill Levnikov 1 1 0 0 0 0 0 0
Jens Maae 1 0 0 1 0 0 0 0
Bobby Madden 1 1 0 0 0 0 0 0
Bryn Markham-Jones 1 0 1 0 0 0 0 0
Dumitru Muntean 1 0 1 0 0 0 0 0
Radu Petrescu 1 0 0 1 0 0 0 0
Nicola Rizzoli 1 0 0 1 0 0 0 0
Referee Country W D L
Gianluca Rocchi 1 0 0 1 0 0 0 0
Alan Sant 1 0 0 1 0 0 0 0
Lasha Silagava 1 0 0 1 0 0 0 0
Sergejus Slyva 1 0 0 1 0 1 0 0
Dmitriy Streltsov 1 0 1 0 0 0 0 0
Martin Strömbergsson 1 0 1 0 0 0 0 0
Kristo Tohver 1 1 0 0 0 0 0 0
Lasha Verulidze 1 0 0 1 0 0 0 0
Ranel Ziyakov 1 0 0 1 0 0 0 0