Referee Country W D L
Yudai Yamamoto 17 7 2 8 2 4 0 0
Ryuji Sato 13 4 3 6 1 1 0 0
Yoshiro Imamura 13 7 2 4 0 3 0 0
Hiroyuki Kimura 10 2 4 4 0 3 0 0
Takuto Okabe 10 1 2 7 0 1 0 0
Yuichi Nishimura 9 3 2 4 1 1 0 0
Masaaki Iemoto 9 2 0 7 0 2 0 0
Nobutsugu Murakami 8 2 1 5 0 0 0 0
Minoru Tōjō 7 4 1 2 0 1 0 0
Jumpei Iida 6 4 0 2 1 1 0 0
Hajime Matsuo 6 4 1 1 1 1 0 0
Yusuke Araki 6 2 2 2 0 3 0 0
Itaru Hirose 6 3 3 0 0 0 0 0
Futoshi Nakamura 6 4 0 2 0 2 0 0
Akihiko Ikeuchi 5 3 1 1 0 0 0 0
Kenji Ogiya 5 2 0 3 0 3 0 0
Tomohiro Inoue 4 0 3 1 0 0 0 0
Masuya Ueda 4 2 0 2 0 0 0 0
Kazuyoshi Enomoto 3 1 0 2 0 0 0 0
Koichiro Fukushima 3 1 0 2 0 1 0 0
Referee Country W D L
Hiroki Kasahara 3 3 0 0 0 0 0 0
Koei Koya 2 1 0 1 0 1 0 0
Mohammed Abdulla Mohammed 2 1 0 1 0 0 0 0
Shuhei Shimizu 2 2 0 0 0 0 0 0
Hiroyoshi Takayama 2 1 1 0 0 0 0 0
Omar Mohamed Al Ali 1 1 0 0 0 0 0 0
Saoud Al Athbah 1 0 1 0 0 0 0 0
Ali Sabah Adday Al Qaysi 1 1 0 0 0 0 0 0
Carlos Batres 1 0 0 1 0 0 0 0
Mouood Bonyadifard 1 1 0 0 0 0 0 0
Atsushi Kamimura 1 1 0 0 0 0 0 0
Yosuke Kubota 1 0 0 1 0 0 0 0
Stéphane Lannoy 1 0 0 1 0 0 0 0
Shoichiro Mikami 1 0 1 0 0 0 0 0
Yuki Noda 1 1 0 0 0 0 0 0
Hettikamkanamge Perera 1 0 0 1 0 0 0 0
Nawaf Shukralla 1 1 0 0 0 0 0 0
Daniel Stefański 1 1 0 0 0 1 0 0
Ryo Tanimoto 1 1 0 0 0 0 0 0
Howard Webb 1 0 0 1 0 0 0 0
Referee Country W D L
Toshmitsu Yoshida 1 1 0 0 0 1 0 0