Referee Country W D L
Sergey Karasev 6 1 2 3 1 0 0 0
Sergey Ivanov 5 1 2 2 1 0 0 0
Kirill Levnikov 5 4 1 0 1 0 0 0
Vitaliy Meshkov 5 3 0 2 1 1 0 0
Vasiliy Kazartsev 4 3 0 1 2 1 0 0
Pavel Kukuyan 4 1 2 1 0 1 0 0
Ivan Sidenkov 3 3 0 0 3 0 0 0
Vladimir Moskalev 3 2 0 1 1 1 0 0
Vladislav Bezborodov 3 3 0 0 0 0 0 0
Evgeniy Kukulyak 3 1 0 2 0 0 0 0
Aleksey Sukhoy 3 3 0 0 0 0 0 0
Maksim Eresko 2 1 0 1 0 0 0 0
Aleksandr Kryukov 2 0 0 2 0 0 0 0
Igor Panin 2 1 1 0 0 0 0 0
Christopher Jäger 1 1 0 0 2 0 0 0
Viktor Latsviev 1 1 0 0 2 0 0 0
Kamil Biglov 1 1 0 0 1 0 0 0
Yan Bobrovskiy 1 1 0 0 1 0 0 0
Jochem Kamphuis 1 1 0 0 1 0 0 0
Yuri Karpov 1 1 0 0 1 0 0 0
Referee Country W D L
Aleksandr Mashlyakevich 1 1 0 0 1 1 0 0
Andrey Obodeev 1 1 0 0 1 0 0 0
Sergey Tsyganok 1 1 0 0 1 0 0 0
Aleksey Amelin 1 1 0 0 0 0 0 0
Anton Antoshko 1 1 0 0 0 0 0 0
Luka Bilbija 1 1 0 0 0 0 0 0
Guillermo Cuadra Fernández 1 0 0 1 0 0 0 0
Benjamin Fourage 1 0 0 1 0 0 0 0
Dmitriy Golov 1 0 0 1 0 0 0 0
Gabriel Henry 1 0 0 1 0 0 0 0
Alejandro Hernández Hernández 1 1 0 0 0 0 0 0
Evgeniy Karasev 1 1 0 0 0 0 0 0
Peter Kjærsgaard-Andersen 1 1 0 0 0 0 0 0
Sergey Lapochkin 1 0 0 1 0 0 0 0
Artem Lyubimov 1 0 0 1 0 0 0 0
Maurizio Mariani 1 0 0 1 0 0 0 0
José Martínez Montalbán 1 0 0 1 0 0 0 0
Aleksandr Mayun 1 1 0 0 0 0 0 0
Halil Meler 1 1 0 0 0 0 0 0
Miloš Milanović 1 0 1 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Aleksey Rodionov 1 0 0 1 0 0 0 0
Evgeniy Rubtsov 1 1 0 0 0 0 0 0
Andrey Savin 1 0 1 0 0 0 0 0
Oleg Snegriev 1 1 0 0 0 0 0 0
Roman Trukhanovich 1 1 0 0 0 0 0 0
Evgeniy Ustenko 1 0 1 0 0 0 0 0
Mikhail Vorobyev 1 1 0 0 0 0 0 0