Referee Country W D L
Akihiko Ikeuchi 7 2 0 5 1 0 0 0
Koei Koya 6 2 3 1 1 0 0 0
Takuto Okabe 6 2 2 2 1 0 0 0
Hiroki Kasahara 5 2 2 1 3 1 0 0
Koichiro Fukushima 5 2 1 2 0 0 0 0
Yudai Yamamoto 5 0 1 4 0 0 0 0
Alan Muir 4 0 1 3 1 1 0 0
Futoshi Nakamura 4 1 0 3 1 0 0 0
Greg Aitken 4 0 4 0 0 0 0 0
Yūsuke Araki 4 1 2 1 0 0 0 0
Masuya Ueda 4 1 0 3 0 0 0 0
Hajime Matsuo 3 3 0 0 2 0 0 0
Hirokazu Otsubo 3 3 0 0 2 0 0 0
Rui Costa 3 0 2 1 1 0 0 0
Artur Dias 3 1 0 2 0 0 0 0
Yoshiro Imamura 3 0 2 1 0 0 0 0
Hélder Malheiro 3 1 1 1 0 0 0 0
Don Robertson 3 0 1 2 0 0 0 0
Ryo Tanimoto 3 2 0 1 0 2 0 0
Fábio Veríssimo 3 2 1 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Yoshimi Yamashita 3 1 1 1 0 0 0 0
Euan Anderson 2 1 0 1 1 0 0 0
Kevin Clancy 2 1 1 0 1 0 0 0
Luís Godinho 2 1 0 1 1 0 0 0
Manuel Mota 2 1 0 1 1 0 0 0
Miguel Nogueira 2 0 0 2 1 0 0 0
Hugo Silva 2 1 0 1 1 0 0 0
Nuno Almeida 2 1 0 1 0 0 0 0
John Beaton 2 1 0 1 0 0 0 0
Gustavo Correia 2 0 1 1 0 0 0 0
Jumpei Iida 2 0 0 2 0 1 0 0
Atsushi Kamimura 2 0 0 2 0 0 0 0
Hiroyuki Kimura 2 1 0 1 0 0 0 0
Hugo Miguel 2 0 0 2 0 1 0 0
Takafumi Mikuriya 2 0 0 2 0 0 0 0
Yuichi Nishimura 2 0 0 2 0 0 0 0
Ryuji Sato 2 0 1 1 0 0 0 0
Hayato Shimizu 2 0 2 0 0 0 0 0
Minoru Tōjō 2 0 1 1 0 0 0 0
Chris Beath 1 0 0 1 1 0 0 0
Referee Country W D L
Ali Sabah Adday Al Qaysi 1 0 0 1 0 0 0 0
João Bento 1 0 1 0 0 0 0 0
Thomas Bramall 1 0 1 0 0 0 0 0
Andrew Dallas 1 0 1 0 0 0 0 0
João Ferreira 1 0 1 0 0 0 0 0
Itaru Hirose 1 0 1 0 0 0 0 0
Masaaki Iemoto 1 1 0 0 0 0 0 0
Toru Kakinuma 1 0 0 1 0 0 0 0
Robert Madden 1 0 0 1 0 0 0 0
Andy Madley 1 1 0 0 0 0 0 0
Tiago Martins 1 0 1 0 0 0 0 0
David Munro 1 0 0 1 0 0 0 0
Nobutsugu Murakami 1 0 1 0 0 0 0 0
Koki Nagamine 1 1 0 0 0 0 0 0
Alan Newlands 1 0 0 1 0 0 0 0
António Nobre 1 1 0 0 0 0 0 0
Manuel Oliveira 1 0 1 0 0 0 0 0
João Pinheiro 1 0 0 1 0 0 0 0
Daniel Siebert 1 1 0 0 0 0 0 0
Muhammad Taqi 1 0 1 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Iancu Vasilica 1 1 0 0 0 0 0 0
Ryosuke Yamaoka 1 0 0 1 0 0 0 0