Germany Bundesliga Matches
2020/2021 7
2019/2020 12
2018/2019 13
2017/2018 11
2016/2017 11
2015/2016 11
2014/2015 1
66
Germany 2. Bundesliga Matches
2019/2020 1
2018/2019 1
2017/2018 1
2016/2017 1
2015/2016 1
2014/2015 2
2013/2014 7
2012/2013 10
2011/2012 11
2010/2011 11
46
Germany 3. Liga Matches
2018/2019 1
2012/2013 1
2010/2011 6
2009/2010 16
2008/2009 16
40
Germany DFB-Pokal Matches
2020/2021 1
2018/2019 1
2017/2018 1
2016/2017 2
2015/2016 1
2014/2015 1
2013/2014 1
2012/2013 1
2011/2012 1
2010/2011 1
11
Germany Regionalliga West Matches
2009/2010 1
2008/2009 3
4
Germany Relegation Bundesliga Matches
2018/2019 1
1
Germany Relegation 2. Bundesliga Matches
2019/2020 1
1
Germany Regionalliga Süd (1994-2012) Matches
2008/2009 6
6
UEFA Youth Youth League Matches
2018/2019 2
2017/2018 1
3
Germany Youth DFB-Junioren-Vereinspokal Matches
2011/2012 1
1
Germany Youth B Championship Matches
2012/2013 1
1