» Referees » Assistants  
Name born Country M.
Thorsten Braun 04/02/1987 Germany Germany 16
Matthias Lämmchen 23/12/1980 Germany Germany 16
Max Burda 29/06/1989 Germany Germany 15
Kevin Domnick 20/03/1991 Germany Germany 15
Lars Erbst 20/10/1994 Germany Germany 15
Alexander Ernst 23/07/1992 Germany Germany 15
Martin Kliebe Germany Germany 15
Chris Rauschenberg 17/09/1992 Germany Germany 15
Simon Rott 28/06/1990 Germany Germany 15
Luca Schlosser 01/05/1993 Germany Germany 15
Lukas Benen 06/05/1993 Germany Germany 14
Markus Büsing 20/05/1982 Germany Germany 14
Niklas Dardenne 07/01/1991 Germany Germany 14
Tobias Döring 28/05/1988 Germany Germany 14
Florian Exner 05/10/1990 Germany Germany 14
Gaetano Falcicchio 06/08/1988 Germany Germany 14
Steven Greif 30/08/1993 Germany Germany 14
Steffen Grimmeißen 31/08/1989 Germany Germany 14
Richard Hempel 02/11/1997 Germany Germany 14
Joshua Herbert 17/10/1994 Germany Germany 14
Mario Hildenbrand 03/08/1995 Germany Germany 14
Andreas Hummel Germany Germany 14
Michael Kimmeyer 15/05/1991 Germany Germany 14
Axel Martin 25/03/1984 Germany Germany 14
Christian Meermann 16/02/1991 Germany Germany 14
Dennis Meinhardt 18/05/1992 Germany Germany 14
Konrad Oldhafer 24/02/1995 Germany Germany 14
Fabian Porsch 13/03/1989 Germany Germany 14
Jörn Schäfer 12/12/1991 Germany Germany 14
David Scheuermann Germany Germany 14
Johannes Schipke 24/10/1991 Germany Germany 14
André Schönheit 24/09/1987 Germany Germany 14
Christopher Schwarzmann 09/09/1987 Germany Germany 14
Martin Speckner 09/11/1995 Germany Germany 14
Timo Wlodarczak 03/12/1987 Germany Germany 14
Jochen Gschwendtner 25/05/1991 Germany Germany 13
Simon Marx 11/09/1986 Germany Germany 13
Patrick Schwengers 24/11/1992 Germany Germany 13
Benedikt Seyler 17/05/1990 Germany Germany 13
Jost Steenken 30/11/1991 Germany Germany 13
Elias Tiedeken Germany Germany 13
Robin Braun 12/02/1996 Germany Germany 12
Timo Lämmle 16/06/1992 Germany Germany 12
Markus Huber 21/08/1988 Germany Germany 10
Manuel Bergmann 13/03/1990 Germany Germany 8
Simon Lount 18/09/1981 New Zealand New Zealand 8
Johannes Huber 01/01/1987 Germany Germany 6
Robert Wessel 19/10/1985 Germany Germany 6
Fynn Kohn Germany Germany 5
Lothar Ostheimer 17/08/1983 Germany Germany 5
Daniel Riehl 21/09/1985 Germany Germany 5
Andreas Steffens 24/09/1985 Germany Germany 5
Stefan Zielsdorf 17/08/1989 Germany Germany 5
Tobias Endriß 12/08/1989 Germany Germany 4
Thomas Gorniak 25/07/1980 Germany Germany 4
Philipp Hüwe 22/10/1989 Germany Germany 4
Dominik Jolk 29/09/1989 Germany Germany 4
Nikolai Kimmeyer 15/05/1991 Germany Germany 4
Fabian Maibaum 05/10/1987 Germany Germany 4
Viatcheslav Paltchikov 23/07/1987 Germany Germany 4
Patrick Kessel 02/12/1989 Germany Germany 3
Timo Klein 01/11/1988 Germany Germany 3
Julius Martenstein 16/10/1991 Germany Germany 3
Roman Potemkin 11/09/1990 Germany Germany 3
Markus Schüller 31/07/1981 Germany Germany 3
Marcel Schütz 20/08/1988 Germany Germany 3
Thomas Stein 21/04/1982 Germany Germany 3
Sascha Thielert 25/01/1980 Germany Germany 3
Marcel Unger 06/06/1985 Germany Germany 3
Christian Bandurski 22/12/1982 Germany Germany 2
Norbert Grudzinski 12/05/1977 Germany Germany 2
Christian Leicher 21/08/1978 Germany Germany 2
Jan Neitzel-Petersen 30/01/1987 Germany Germany 2
Marcel Pelgrim 25/01/1977 Germany Germany 2
Mike Pickel 08/04/1975 Germany Germany 2
Jan Seidel 10/10/1984 Germany Germany 2
Markus Sinn 02/02/1979 Germany Germany 2
Frederick Assmuth 20/12/1977 Germany Germany 1
Eduard Beitinger 01/11/1983 Germany Germany 1
Arno Blos 03/05/1979 Germany Germany 1
Franz Bokop 28/01/1990 Germany Germany 1
Mark Borsch 16/03/1977 Germany Germany 1
Steffen Brütting 14/09/1990 Germany Germany 1
Tobias Christ 26/06/1976 Germany Germany 1
Tobias Fritsch 21/09/1990 Germany Germany 1
Timo Gerach 30/11/1986 Germany Germany 1
Christian Gittelmann 12/02/1983 Germany Germany 1
Markus Häcker 17/04/1974 Germany Germany 1
Wolfgang Haslberger 07/12/1992 Germany Germany 1
Holger Henschel 27/12/1972 Germany Germany 1
Florian Lechner 20/04/1991 Germany Germany 1
Oliver Lossius 22/09/1990 Germany Germany 1
Henry Müller 04/10/1988 Germany Germany 1
Asmir Osmanagic 31/10/1991 Germany Germany 1
Dominik Schaal 25/07/1985 Germany Germany 1
Tobias Schultes 25/10/1990 Germany Germany 1
Mitja Stegemann 30/08/1988 Germany Germany 1
Nicolas Winter 15/01/1992 Germany Germany 1
Markus Wollenweber 23/05/1990 Germany Germany 1
sum 760