» Referees » Assistants  
Name born Country M. yellow second yellow red
Giorgos Nikolaou Cyprus Cyprus 16 93 - 1
Marios Christoforou Cyprus Cyprus 15 58 2 1
Vasilis Dimitriou 13/08/1977 Cyprus Cyprus 12 63 1 -
Chrysovalantis Theouli 16/05/1989 Cyprus Cyprus 12 57 - -
Nikolas Neokleous 00/00/1989 Cyprus Cyprus 11 54 2 -
Menelaos Antoniou Cyprus Cyprus 10 46 1 1
Konstantinos Fotiou Cyprus Cyprus 10 59 2 -
Loukas Soteriou 00/00/1982 Cyprus Cyprus 10 53 4 3
Kyriakos Christodoulou Cyprus Cyprus 9 47 - 3
Andreas Argyrou Cyprus Cyprus 8 43 - -
Demetris Solomou Cyprus Cyprus 7 18 2 1
Demetris Koumi Cyprus Cyprus 5 26 1 -
Anastasis Anastasi Cyprus Cyprus 4 23 1 2
Timotheos Christofi 00/00/1987 Cyprus Cyprus 1 6 - -
Konstantinos Fellas Cyprus Cyprus 1 5 1 1
Thomas Hadjivassiliou Cyprus Cyprus 1 2 - 1
sum 132 653 17 14