Squad
Appearances
sorting
Name
Marquinhos 2268' 27 27 - 8 11 5 - 1
Shinzo Koroki 2487' 30 28 2 15 8 5 - -
Takuya Nozawa 2976' 34 33 1 12 8 1 - -
Yuya Osako 925' 27 10 17 8 4 1 - -
Daiki Iwamasa 3060' 34 34 - - 3 3 - -
Jung-soo Lee 900' 10 10 - - 3 2 - -
Koji Nakata 2806' 32 32 - 3 3 3 1 -
Mitsuo Ogasawara 2814' 33 33 - 6 3 3 - -
Yasushi Endo 829' 19 8 11 10 2 - - -
Fellype Gabriel 2086' 31 27 4 20 2 2 - -
Masashi Motoyama 384' 15 3 12 3 2 1 - -
Toru Araiba 2958' 33 33 - 4 1 7 - -
Gilton 1994' 25 22 3 2 1 7 - -
Takeshi Aoki 547' 23 3 20 2 - 2 - -
Yuji Funayama - - - - - - - - -
Masahiko Inoha 2081' 26 23 3 - - 4 - -
Kenji Koyano 8' 1 - 1 - - - - -
Tomohiko Miyazaki 255' 4 3 1 1 - - - -
Go Oiwa 111' 6 1 5 - - - - -
Ryuta Sasaki 158' 17 - 17 - - 2 - -
Hitoshi Sogahata 3060' 34 34 - - - 1 - -
Tetsu Sugiyama - - - - - - - - -
Shuto Suzuki - - - - - - - - -
Takefumi Toma 80' 1 1 - 1 - - - -
Atsuto Uchida 773' 9 9 - 2 - 3 - -
Kenta Kasai - - - - - - - - -
Shinichiro Kawamata - - - - - - - - -
Daichi Kawashima - - - - - - - - -
Hiroyuki Omichi - - - - - - - - -
Akihiro Sato - - - - - - - - -
Naoki Yagi - - - - - - - - -