Squad
Appearances
sorting
Name
Giannis Loukinas 1607' 19 18 1 4 10 3 - -
Kostas Tsamouris 1659' 19 19 - 2 - 1 - -
Matheus Leiria 1181' 17 12 5 1 2 3 - -
Stelios Pozatzidis 1141' 15 13 2 5 - 4 - -
Stefanos Papoutsogianopoulos 719' 14 8 6 5 - 4 - -
Chrysostomos Revythopoulos 1120' 14 13 1 4 - 3 - -
Abdul Weiss 1063' 14 12 2 4 1 3 - -
Saado Abdelsalam 901' 12 9 3 1 1 1 - -
Georgios Kostikos 525' 11 5 6 2 3 2 - -
Marios Pourzitidis 453' 11 4 7 2 - - - -
Miguel Bianconi 900' 10 10 - - 5 4 - -
Gott 810' 9 9 - - - - - -
Manolis Smyrlakis 557' 9 7 2 3 - 2 1 -
Vasilis Karagounis 527' 8 5 3 1 - 3 - -
Nili 637' 8 7 1 - 3 1 - -
Thomas Papadopoulos 297' 8 3 5 2 - - - -
Manolis Roussakis 641' 8 8 - 4 - 2 - -
Tárik 697' 8 8 - 1 - 3 1 -
Samouil Niavradakis 379' 7 4 3 2 - - - -
Christos Giousis 441' 6 5 1 3 - - - -
Vasilios Katsaros 315' 6 4 2 2 - - - -
Doriano Kortstam 494' 6 6 - 1 - 1 1 -
Athanasios Leonidopoulos 172' 6 2 4 2 - 2 - -
Paris Babis 450' 5 5 - - - 1 - -
Angelos Ikonomou 403' 5 5 - 2 - - - -
Vasilios Soulis 450' 5 5 - - - - - -
Giannis Mantzaris 360' 4 4 - - - - - -
Christos Paschalakis 86' 3 1 2 1 - - - -
Venizelos Pentarakis 270' 3 3 - - - - - -
Gerasimos Voukelatos 107' 3 1 2 1 - 1 - -
Yaël Eisden 149' 2 2 - 2 - - - -
Danijel Majkić 65' 2 1 1 1 - - - -
Thomas Garas 46' 1 1 - 1 - - - -
Manolis Kragiopoulos 90' 1 1 - - 1 - - -
Nikolaos Anomerianakis - - - - - - - - -
Spyros Karvounis - - - - - - - - -