Team: Bình Dương FC
Full name: Dôi bóng dá Sông Bé Becamex Bình Dương
Country: Vietnam Vietnam
Founded: 2001
stadium: Go Dau Stadium
15.000 Ranks

Honours

4 x V.League 1
2007  2008  2014  2015 
4 x Super Cup
2007  2008  2014  2015 
3 x Cup
1994  2015  2018