Ethnikos Asteras Season 2012/2013 1 Matches
Ethnikos Asteras Season 2011/2012 36 Matches
Ethnikos Asteras Season 2010/2011 38 Matches
Ethnikos Asteras Season 2009/2010 2 Matches
Ethnikos Asteras Season 2008/2009 2 Matches
Ethnikos Asteras Season 2007/2008 2 Matches
Ethnikos Asteras Season 2006/2007 1 Matches
Ethnikos Asteras Season 2005/2006 5 Matches
Ethnikos Asteras Season 2001/2002 26 Matches
Ethnikos Asteras Season 2000/2001 30 Matches
Ethnikos Asteras Season 1999/2000 34 Matches
Ethnikos Asteras Season 1998/1999 34 Matches