FK Nizhniy Novgorod (old) Season 2016/2017 1 Players/Coaches
FK Nizhniy Novgorod (old) Season 2015/2016 1 Players/Coaches
FK Nizhniy Novgorod (old) Season 2013/2014 1 Players/Coaches
FK Nizhniy Novgorod (old) Season 2011/2012 17 Players/Coaches
FK Nizhniy Novgorod (old) Season 2010/2011 20 Players/Coaches
FK Nizhniy Novgorod (old) Season 2009/2010 15 Players/Coaches
FK Nizhniy Novgorod (old) Season 2008/2009 11 Players/Coaches
FK Nizhniy Novgorod (old) Season 2007/2008 8 Players/Coaches
FK Nizhniy Novgorod (old) Season 2006/2007 2 Players/Coaches
FK Nizhniy Novgorod (old) Season 2005/2006 12 Players/Coaches
FK Nizhniy Novgorod (old) Season 2004/2005 7 Players/Coaches
FK Nizhniy Novgorod (old) Season 2003/2004 4 Players/Coaches
FK Nizhniy Novgorod (old) Season 2002/2003 3 Players/Coaches