Player Country Position born
A
Hiyu Asaoka Japan Japan Midfielder 30/06/2004
C
Kaiji Chonan Japan Japan Midfielder 07/04/2009
D
Ritsu Doiguchi Japan Japan Midfielder 14/04/2008
E
Chimezwe Kai Ezemokwe Japan Japan Defender 02/04/2009
F
Takahiro Fujita Japan Japan Defender 24/05/2004
H
Minato Hara Japan Japan Midfielder 01/07/2008
Reiji Hirata Japan Japan Manager 26/06/1975
Eita Hirooka Japan Japan Midfielder 04/01/2008
I
Ginjiro Ikegaya Japan Japan Defender 19/06/2004
Keiji Ishida Japan Japan Defender 20/06/2009
Yamato Ito Japan Japan Midfielder 10/04/2004
Yu Ito Japan Japan Defender 06/04/2009
Sora Iwatsuchi Japan Japan Midfielder 01/05/2009
K
Yuuto Kamo Japan Japan Midfielder 18/10/2008
Koichiro Kato Japan Japan Midfielder 06/04/2008
Ryuto Kiriyama Japan Japan Defender 08/04/2004
Maki Kitahara Japan Japan Midfielder 07/07/2009
Sota Kitano Japan Japan Midfielder 13/08/2004
Yuya Kominato Japan Japan Defender 22/03/2009
Koki Kurahashi Japan Japan Defender 05/07/2009
Riku Kusano Japan Japan Defender 04/08/2009
M
Kasai Mibuki Japan Japan Forward 12/02/2008
Rui Miyamoto Japan Japan Goalkeeper 03/03/2004
Yoshiro Moriyama Japan Japan Manager 09/11/1967
N
Kyoshiro Nagai Japan Japan Goalkeeper 17/08/2009
Koki Nagasoe Japan Japan Forward 02/04/2009
Yamato Naito Japan Japan Forward 14/07/2004
Yoshiki Narahara Japan Japan Midfielder 07/04/2004
Keita Niibori Japan Japan Goalkeeper 25/09/2008
Hinata Nishino Japan Japan Defender 26/07/2009
Rento Noguchi Japan Japan Midfielder 20/04/2008
O
Hiro Ogasawara Japan Japan Forward 05/05/2009
Aoi Okazaki Japan Japan Defender 01/06/2009
Suina Osaka Japan Japan Forward 30/05/2004
Rui Osako Japan Japan Midfielder 13/10/2004
Ryua Oshima Japan Japan Defender 23/08/2008
Kosei Oshita Japan Japan Goalkeeper 07/08/2009
S
Shunya Saeki Japan Japan Midfielder 11/07/2009
Tessho Saga Japan Japan Goalkeeper 25/06/2004
Taiyo Saito Japan Japan Midfielder 19/05/2009
Yuzuki Saito Japan Japan Forward 14/04/2004
Yuki Sakaguchi Japan Japan Defender 16/10/2008
Shunya Sakai Japan Japan Defender 16/04/2004
Haruki Sasaki Japan Japan Defender 19/08/2009
Shodai Sasaki Japan Japan Goalkeeper 18/09/2009
Mikuto Sato Japan Japan Midfielder 03/12/2004
Tafuku Satomi Japan Japan Forward 20/04/2009
Kento Shinozaki Japan Japan Defender 29/07/2008
Rekuto Shiraogawa Japan Japan Defender 11/01/2009
Rikuto Soma Japan Japan Defender 26/08/2009
Hiroto Suzuki Japan Japan Forward 08/04/2004
Riku Suzuki Japan Japan Defender 23/03/2005
T
Kota Takai Japan Japan Defender 04/09/2004
Eito Takaki Japan Japan Forward 08/08/2009
Shu Takisawa Japan Japan Midfielder 10/04/2009
Haruto Tanaka Japan Japan Defender 11/06/2008
Hiei Tanaka Japan Japan Forward 12/10/2008
U
Yuta Ueda Japan Japan Defender 06/07/2004
W
Takeshi Wada Japan Japan Midfielder 05/06/2009
Haruki Watanabe Japan Japan Defender 15/05/2008
Matthew Watanabe Japan Japan Goalkeeper 24/04/2008
Y
Yuto Yamagata Japan Japan Midfielder 21/01/2008
Riku Yamane Japan Japan Midfielder 03/07/2009
Taishin Yamazaki Japan Japan Midfielder 27/02/2004
Minato Yoshida Japan Japan Forward 15/07/2008