Player Country Position born
E
Ryoma Eguchi Japan Japan Midfielder 22/10/1999
F
Kosuke Fujioka Japan Japan Forward 13/08/1994
H
Takuya Hashiguchi Japan Japan Defender 27/09/1994
Kohei Hattori Japan Japan Forward 22/08/2000
K
Tomoya Kitamura Japan Japan Forward 15/09/1996
Bon-Hyeok Koo South Korea South Korea Midfielder 09/02/1998
M
Ryosuke Maeda Japan Japan Midfielder 02/03/1998
Kenichiro Meta Japan Japan Midfielder 02/07/1982
Makoto Mimura Japan Japan Midfielder 30/03/1989
N
Megumu Nishida Japan Japan Forward 10/01/1998
O
Kota Ogino Japan Japan Midfielder 02/05/1997
Yuki Okada Japan Japan Midfielder 13/05/1996
Daihachi Okamura Japan Japan Defender 15/02/1997
Yudai Okuda Japan Japan Defender 01/05/1997
S
Kaili Shimbo Japan Japan Forward 16/08/2002
Yuta Shimozawa Japan Japan Midfielder 04/09/1997
T
Shuhei Takizawa Japan Japan Defender 19/07/1993
Hideo Tanaka Japan Japan Midfielder 01/03/1983
U
Yuki Ueda Japan Japan Midfielder 20/09/1996
Kaito Umeda Japan Japan Forward 15/05/1997