Group I 12/11/2016 Turkey - Kosovo 2:0
Group I 11/06/2017 Kosovo - Turkey 1:4