» Referees » Assistants  
Name born Country M. yellow second yellow red
Vasilis Dimitriou 13/08/1977 Cyprus Cyprus 18 75 1 2
Giorgos Nikolaou Cyprus Cyprus 17 74 1 1
Loukas Soteriou 00/00/1982 Cyprus Cyprus 17 81 - 2
Chrysovalantis Theouli Cyprus Cyprus 16 72 1 3
Timotheos Christofi 00/00/1987 Cyprus Cyprus 15 71 - -
Nikolas Neokleous 00/00/1989 Cyprus Cyprus 15 61 2 1
Kyriakos Christodoulou Cyprus Cyprus 14 72 - 1
Konstantinos Fellas Cyprus Cyprus 10 37 3 1
Marios Christoforou Cyprus Cyprus 7 19 1 -
Yiannis Anastasiou 17/06/1980 Cyprus Cyprus 6 26 - -
Anastasis Anastasi Cyprus Cyprus 2 11 - -
Demetris Solomou Cyprus Cyprus 2 9 - -
sum 139 608 9 11