FK Dukla Praha Season 2020/2021 34 Matches
FK Dukla Praha Season 2019/2020 35 Matches
FK Dukla Praha Season 2018/2019 45 Matches
FK Dukla Praha Season 2017/2018 43 Matches
FK Dukla Praha Season 2016/2017 33 Matches
FK Dukla Praha Season 2015/2016 36 Matches
FK Dukla Praha Season 2014/2015 31 Matches
FK Dukla Praha Season 2013/2014 36 Matches
FK Dukla Praha Season 2012/2013 34 Matches
FK Dukla Praha Season 2011/2012 34 Matches
FK Dukla Praha Season 2010/2011 32 Matches
FK Dukla Praha Season 2009/2010 2 Matches
FK Dukla Praha Season 2008/2009 1 Matches
FK Dukla Praha Season 2007/2008 2 Matches