FK Podillya-Khmelnitskiy Season 2020/2021 1 Matches
FK Podillya-Khmelnitskiy Season 2019/2020 2 Matches
FK Podillya-Khmelnitskiy Season 2018/2019 1 Matches
FK Podillya-Khmelnitskiy Season 2017/2018 1 Matches
FK Podillya-Khmelnitskiy Season 2016/2017 1 Matches
FK Podillya-Khmelnitskiy Season 2008/2009 2 Matches