1. Round
07/03/2020 10:00 Hoàng Anh Gia Lai - Than Quảng Ninh FC -:-
10:00 FLC Thanh Hóa - Hải Phòng FC -:-
10:00 Quảng Nam FC - Hồ Chí Minh City -:-
11:00 Sài Gòn FC - Sông Lam Nghệ An -:-
11:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Thể Công FC -:-
12:00 Hà Nội FC - DPM Nam Dinh -:-
08/03/2020 10:00 Bình Dương FC - SHB Đà Nẵng FC -:-
2. Round
28/02/2020 DPM Nam Dinh - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh resch.
29/02/2020 SHB Đà Nẵng FC - Sài Gòn FC resch.
Than Quảng Ninh FC - Hà Nội FC resch.
Thể Công FC - Hoàng Anh Gia Lai resch.
01/03/2020 Sông Lam Nghệ An - Bình Dương FC resch.
Hải Phòng FC - Quảng Nam FC resch.
Hồ Chí Minh City - FLC Thanh Hóa resch.
3. Round
06/03/2020 Hải Phòng FC - Hồ Chí Minh City resch.
07/03/2020 Sông Lam Nghệ An - SHB Đà Nẵng FC resch.
Than Quảng Ninh FC - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh resch.
Sài Gòn FC - Bình Dương FC resch.
08/03/2020 Quảng Nam FC - FLC Thanh Hóa resch.
DPM Nam Dinh - Thể Công FC resch.
Hà Nội FC - Hoàng Anh Gia Lai resch.
4. Round
13/03/2020 11:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hà Nội FC -:-
14/03/2020 10:00 Bình Dương FC - Hải Phòng FC -:-
10:00 SHB Đà Nẵng FC - Quảng Nam FC -:-
12:00 Hồ Chí Minh City - Sài Gòn FC -:-
15/03/2020 10:00 Hoàng Anh Gia Lai - DPM Nam Dinh -:-
10:00 FLC Thanh Hóa - Sông Lam Nghệ An -:-
12:00 Thể Công FC - Than Quảng Ninh FC -:-
5. Round
19/03/2020 10:00 Hoàng Anh Gia Lai - Sài Gòn FC -:-
10:00 FLC Thanh Hóa - DPM Nam Dinh -:-
11:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - SHB Đà Nẵng FC -:-
12:00 Hà Nội FC - Sông Lam Nghệ An -:-
20/03/2020 10:00 Quảng Nam FC - Bình Dương FC -:-
10:00 Hải Phòng FC - Than Quảng Ninh FC -:-
11:00 Hồ Chí Minh City - Thể Công FC -:-
6. Round
03/04/2020 11:00 Bình Dương FC - Hà Nội FC -:-
11:00 SHB Đà Nẵng FC - Hoàng Anh Gia Lai -:-
11:00 Sông Lam Nghệ An - Hồ Chí Minh City -:-
12:00 Than Quảng Ninh FC - Quảng Nam FC -:-
12:00 DPM Nam Dinh - Hải Phòng FC -:-
13:00 Sài Gòn FC - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh -:-
13:00 Thể Công FC - FLC Thanh Hóa -:-
7. Round
07/04/2020 11:00 FLC Thanh Hóa - Than Quảng Ninh FC -:-
12:00 DPM Nam Dinh - Sông Lam Nghệ An -:-
12:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Bình Dương FC -:-
13:00 Hồ Chí Minh City - SHB Đà Nẵng FC -:-
08/04/2020 11:00 Quảng Nam FC - Thể Công FC -:-
11:00 Hải Phòng FC - Hoàng Anh Gia Lai -:-
13:00 Hà Nội FC - Sài Gòn FC -:-
8. Round
11/04/2020 11:00 FLC Thanh Hóa - SHB Đà Nẵng FC -:-
12:00 Than Quảng Ninh FC - DPM Nam Dinh -:-
13:00 Hồ Chí Minh City - Bình Dương FC -:-
12/04/2020 11:00 Hoàng Anh Gia Lai - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh -:-
11:00 Quảng Nam FC - Sông Lam Nghệ An -:-
11:00 Hải Phòng FC - Sài Gòn FC -:-
13:00 Thể Công FC - Hà Nội FC -:-
9. Round
17/04/2020 11:00 SHB Đà Nẵng FC - Hà Nội FC -:-
18/04/2020 11:00 Sông Lam Nghệ An - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh -:-
12:00 DPM Nam Dinh - Quảng Nam FC -:-
13:00 Sài Gòn FC - FLC Thanh Hóa -:-
19/04/2020 11:00 Bình Dương FC - Hoàng Anh Gia Lai -:-
12:00 Than Quảng Ninh FC - Hồ Chí Minh City -:-
13:00 Thể Công FC - Hải Phòng FC -:-
10. Round
24/04/2020 12:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hồ Chí Minh City -:-
25/04/2020 11:00 Sông Lam Nghệ An - Thể Công FC -:-
11:00 SHB Đà Nẵng FC - Than Quảng Ninh FC -:-
13:00 Sài Gòn FC - DPM Nam Dinh -:-
26/04/2020 11:00 Hoàng Anh Gia Lai - Quảng Nam FC -:-
11:00 Bình Dương FC - FLC Thanh Hóa -:-
13:00 Hà Nội FC - Hải Phòng FC -:-
11. Round
01/05/2020 11:00 Hải Phòng FC - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh -:-
02/05/2020 11:00 Quảng Nam FC - Sài Gòn FC -:-
12:00 DPM Nam Dinh - Bình Dương FC -:-
13:00 Thể Công FC - SHB Đà Nẵng FC -:-
03/05/2020 11:00 FLC Thanh Hóa - Hoàng Anh Gia Lai -:-
12:00 Than Quảng Ninh FC - Sông Lam Nghệ An -:-
13:00 Hồ Chí Minh City - Hà Nội FC -:-
12. Round
08/05/2020 12:00 Than Quảng Ninh FC - Bình Dương FC -:-
09/05/2020 11:00 SHB Đà Nẵng FC - Hải Phòng FC -:-
11:00 FLC Thanh Hóa - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh -:-
10/05/2020 11:00 Sông Lam Nghệ An - Hoàng Anh Gia Lai -:-
13:00 Thể Công FC - Sài Gòn FC -:-
12/06/2020 11:00 Quảng Nam FC - Hà Nội FC -:-
13:00 Hồ Chí Minh City - DPM Nam Dinh -:-
13. Round
15/05/2020 11:00 Hải Phòng FC - Sông Lam Nghệ An -:-
16/05/2020 11:00 Bình Dương FC - Thể Công FC -:-
12:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Quảng Nam FC -:-
13:00 Hà Nội FC - FLC Thanh Hóa -:-
17/05/2020 11:00 Hoàng Anh Gia Lai - Hồ Chí Minh City -:-
12:00 DPM Nam Dinh - SHB Đà Nẵng FC -:-
13:00 Sài Gòn FC - Than Quảng Ninh FC -:-