Squad
Appearances
sorting
Name
Chul Hong 95' 2 1 1 - - - - -
Min-jae Kim 158' 2 2 - 1 - - - -
Shin-wook Kim 98' 2 1 1 - 4 - - -
Chang-hoon Kwon 52' 2 - 2 - 1 - - -
Heung-min Son 152' 2 2 - 1 2 1 - -
Hee-chan Hwang 90' 1 1 - - 1 - - -
In-beom Hwang 90' 1 1 - - - - - -
Ui-jo Hwang 82' 1 1 - 1 - - - -
Hyun-woo Jo 90' 1 1 - - - - - -
Woo-young Jung 90' 1 1 - - 1 - - -
Jin-su Kim 85' 1 1 - 1 - 1 - -
Moon-hwan Kim 90' 1 1 - - - - - -
Seung-gyu Kim 90' 1 1 - - - - - -
Young-gwon Kim 90' 1 1 - - - - - -
Kyung-won Kwon 90' 1 1 - - - - - -
Dong-kyung Lee 15' 1 - 1 - - - - -
Jae-sung Lee 90' 1 1 - - - - - -
Kang-in Lee 90' 1 1 - - - - - -
Yong Lee 90' 1 1 - - - - - -
Sang-ho Na 66' 1 1 - 1 1 - - -
Tae-hee Nam 75' 1 1 - 1 - - - -
Seung-ho Paik 90' 1 1 - - - - - -
Ji-su Park 22' 1 - 1 - - - - -
Sung-Yun Gu - - - - - - - - -
Bo-kyung Kim - - - - - - - - -
Tae-hwan Kim - - - - - - - - -
Jae-ik Lee - - - - - - - - -